2. Print-on-Demand là gì? Tiềm năng của POD tại thị trường quốc tế.

Nội dung chính

  • Print-on-Demand là gì?
  • Nền tảng hỗ trợ POD.
  • Tiềm năng của POD tại thị trường quốc tế.
  • Lộ trình phát triển store POD.
  • Giới thiệu PrintBase, ưu và nhược điểm khi sử dụng.

Mọi câu hỏi và khó khăn cần giải đáp, vui lòng liên hệ GrowthBase Academy tại [email protected].

Hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường tối giản nguồn lực - tối đa hiệu quả kinh doanh!

Trân trọng,

@GrowthBase Academy.


Complete and Continue  
Discussion

0 comments